Miljö och återvinning

I linje med kommunens strävan att återvinna merparten av miljöavfall arbetar BMT aktivt med sortering och bortforsling. Vi åtar oss att ta hand om pappers- samt byggavfall för sortering på återvinningscentral.

BMT har giltigt transporttillstånd för farligt avfall.